LODMAN
Miejska Sieć Komputerowa w Łodzi

Miejska Sieć Komputerowa LODMAN jest rozległą szerokopasmową siecią komputerową typu MAN (Metropolitan Area Network), zarządzaną przez Uczelniane Centrum Informatyczne Politechniki Łódzkiej.
Obejmuje swym zasięgiem kilkadziesiąt lokalizacji na terenie miasta oraz regionu łódzkiego i ciągle się rozwija. Ma ponad 150 stałych klientów. Zasadniczym zadaniem sieci jest integracja zasobów informatycznych uczelni wyższych i jednostek naukowo-badawczych regionu, oraz udostępnienie im połączenia z innymi krajowymi ośrodkami i światową siecią Internet.