LODMAN
Miejska Sieć Komputerowa w Łodzi

Organizacja

Miejska Sieć Komputerowa LODMAN jest przedsięwzięciem prowadzonym na podstawie porozumienia środowiska akademickiego Łodzi z 1990 roku. Jednostką Wiodącą tego porozumienia jest Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej.

W Centrum Komputerowym PŁ działa Zakład Miejskiej Sieci Komputerowej odpowiedzialny za bieżącą eksploatację sieci. Najważniejsze decyzje dotyczące funkcjonowania, zasad rozliczeń i prowadzonych inwestycji podejmuje Rada Użytkowników MSK LODMAN. Za bieżące funkcjonowanie MSK LODMAN odpowiada Dyrektor Centrum Komputerowego PŁ, wspierający się opiniami Zespołu Technicznego MSK LODMAN.

Rada Użytkowników MSK LODMAN

Zespół Techniczny MSK LODMAN

 

Podstawa prawna

Miejska Sieć Komputerowa LODMAN działa w ramach osobowości prawnej Politechniki Łódzkiej. Jednostką organizacyjną PŁ prowadzącą MSK LODMAN jest Centrum Komputerowe. Politechnika Łódzka Centrum Komputerowe jako dostawca usług MSK LODMAN, jest wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 1900.

Regulamin MSK LODMAN

Abonentów sieci na co dzień obsługuje Biuro Obsługi Klienta.