LODMAN
Miejska Sieć Komputerowa w Łodzi

 

Pakiet abonamentowych usług akademickich
Miejskiej Sieci Komputerowej LODMAN na rok 2024

 

1. Przyłączenie do sieci Internet
Zestawienie łącz realizowane jest w technologii radiowej lub światłowodowej (zależne od możliwości technicznych) z przepustowością do 10 Gbit/s, w ramach których oferujemy:

 • łącze w pełni symetryczne (IN=OUT),
 • gwarancja przepustowości do 1Gbit w obrębie sieci LODMAN oraz sieci krajowej PIONIER,
 • brak limitów transferu danych,
 • przydział publicznych adresów IP (w ramach zasad przyznawania adresów obowiązujących w RIPE),
 • wielokierunkowy, niezawodny dostęp do zasobów krajowej akademickiej sieci PIONIER i europejskiej sieci Geant,
 • połączenie międzyoperatorskie z sieciami innych operatorów krajowych,
 • dyżur operatorski w Centrum Zarządzania MSK LODMAN 24/7/365,
 • bezpośredni dostęp do zasobów Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej.

Dodatkowymi usługami realizowanych łącz (zależnymi od możliwości technicznych) jest połączenie zapasowe do tego samego punktu styku z MSK LODMAN, połączenie redundantne – przeniesienie punktu wymiany ruchu do innych punktów styku z siecią MSK LODMAN.

2. Sieci korporacyjne w obszarze MSK LODMAN - VLAN
Usługa polega na zestawieniu sieci wirtualnych punkt-punkt lub punkt-wielopunkt umożliwiających budowanie niezależnych, separowanych sieci łączących różne lokalizacje w obrębie MSK LODMAN (L2VPN).

Charakterystyka usługi:

 • L2VPN zestawiony w warstwie drugiej, na przełącznikach 100G Ethernet,
 • punkty dostępowe dostarczają ramki ethernet jako standardowe (nietagowane) lub tagowane zgodnie z IEEE 802.1Q,
 • obsługa ramek Ethernet do rozmiaru 9000B (Jumbo),
 • kontrola na poziomie warstwy 2-ej (layer 2) - filtrowanie adresów MAC,
 • kontrola na poziomie warstwy 3-ej (layer 3) w szkielecie LODMAN - filtrowanie protokołów np. IP, IPX - Quality of Service (QoS) - priorytetyzacja ruchu z ograniczeniem pasma ("Rate Limit").

Urządzenia, na których oferowana jest usługa:

 • przełączniki szkieletowe 100G Ethernet MPLS,
 • przełączniki dostępowe 100G Ethernet MPLS,
 • przełączniki dostępowe 1G/10G Ethernet.

3. Konta poczty elektronicznej
Usługa hostingu poczty elektronicznej realizowana jest na serwerze współdzielonym lub dedykowanym z samodzielną obsługą administracyjną po stronie klienta. W ramach usługi oferowane jest:

 • przestrzeń 150 GB na wszystkie konta pocztowe (max ilość kont 300 sztuk), podział przestrzeni realizowany jest zgodnie z wytycznymi klienta,
 • możliwość ustawienia aliasów w domenie instytucjonalnej Abonenta i w domenie lodz.pl.

Dodatkowa możliwość ustawienia ochrony antywirusowej i filtrów antyspamowych w zakresie oferowanym przez używane w MSK LODMAN.

4. Filtrowanie poczty przychodzącej
Usługa polega na filtrowaniu poczty przychodzącej do serwerów poczty elektronicznej Abonenta pod kątem obecności spamu z wykorzystaniem pośredniczącego serwera mail-hub w MSK LODMAN (w zakresie oferowanym przez używane w MSK LODMAN programy antywirusowe i antyspamowe), w szczególności:

 • każda przesyłka pocztowa jest badana pod kątem cech spamu i oznaczana punktacją,
 • możliwe różne warianty postępowania ze spamem: oznaczanie, przesyłanie do lokalnego administratora, usunięcie,
 • możliwość rozróżnienia podjętych działań w zależności od nadanej punktacji.

5. WWW
Usługa hostingu realizowana jest na serwerze współdzielonym lub dedykowanym w Centrum Zarządzania MSK LODMAN i PIONIER, w ramach której oferujemy:

 • serwis WWW o pojemności do 10 GB,
 • dostęp do bazy MYSQL,
 • regularny backup danych,
 • adres serwera WWW w domenie instytucjonalnej Abonenta.
 • możliwość instalacji licznika odwiedzin i generowania statystyk odwiedzin.

6. Domain Name Server (DNS)
W ramach usługi oferujemy:

 • rejestrację domen w domenach regionalnych administrowanych przez MSK LODMAN: lodz.pl, pabianice.pl, plock.pl, sieradz.pl, skierniewice.pl, zgierz.pl,
 • pomoc przy rejestracji (pośrednictwo) w innych domenach nadrzędnych (również .eu),
 • pełna obsługa do 15 domen (primary i/lub secondary DNS).

7. Telewizja Internetowa LODMAN
Usługa umożliwia realizację 6 godzin/rok transmisji w wybranych wariantach:

 • transmisja na żywo (on-line) do sieci Internet z wybranych imprez Abonenta (zjazdy, konferencje, pokazy, inauguracje roku akademickiego lub inne) w uzgodnionych terminach,
 • filmowa relacja z imprez w lokalizacjach bez sieci Internet (off-line),

Usługa polega na transmisji strumieniowej do sieci Internet z imprez multimedialnie obsługiwanych przez Abonenta oraz istnieje możliwość archiwizacji transmitowanych materiałów w formacie umożliwiającym umieszczenie w serwisie WWW.

8. Backup danych
0,5 TB bezpiecznej przestrzeni dyskowej w zasobach MSK LODMAN, dostępnych za pośrednictwem protokołu scp, sftp na wydzielonych kanałach transmisji VLAN.

9. Pośrednictwo w uzyskaniu bezpłatnych certyfikatów dla nazw domenowych serwerów (od 2009)
Usługa przyznania certyfikatu uznawanego przez przeglądarki np. dla serwerów WWW.

10. Pośrednictwo w uzyskaniu bezpłatnych certyfikatów personalnych dla pracowników Abonentów oraz certyfikatów uwierzytelniających oprogramowanie stworzone przez Abonentów (od 2011)

11. EDUROAM
Sieć umożliwiająca bezpieczny dostęp WiFi do sieci Internet dla użytkowników jednostek naukowych oraz szkolnictwa wyższego w prawie każdej innej instytucji tego typu.

12. Konfiguracja i utrzymanie usługi wirtualnego systemu (od 2012)
Usługa umożliwiająca zamówienie serwerów wirtualnych z administracją po stronie klienta, w ramach której oferujemy:

 • 2 serwery wirtualne dla każdej z instytucji w konfiguracji:
  • VCPU x2,
  • RAM 4GB,
  • VHDD 500GB.
 • dostępne systemy operacyjne (Debian, CentOS, Ubuntu - licencja GPL) - istnieje możliwość instalacji innego wirtualnego systemu operacyjnego pod warunkiem posiadania lub zakupu odpowiedniej licencji.

13. Transmisja strumieniowa sygnału uczelnianych rozgłośni radiowych w sieci Internet za pośrednictwem rozproszonych w sieci PIONIER serwerów dystrybucyjnych (od 2012)
Podstawowy punkt dostępu realizowany przez serwer treści strumieniowych ICECAST w LODMAN.

14. Usługa sprzętowego Firewall-a (od 2014)
Usługa polega na udostępnieniu zasobów sprzętowych LODMAN i skonfigurowaniu systemu wykrywania intruzów i aktywnej ochrony sieci klienckiej. Jako opcja dodatkowa, istnieje możliwość uruchomienia na brzegu sieci klienta pełnego firewalla, włącznie z translacją adresów i politykami bezpieczeństwa. Skalowalność usługi do 100Mbit/s FD.

15. Usługa optycznej dystrybucja czasu i częstotliwości w sieci PIONIER (od 2016)
Usługa umożliwia przesłanie sygnałów o precyzji zegarów atomowych oraz dodatkowych usług związanych z czasem i częstotliwością. Rozwiązanie proponowane przez projekt OPTIME pozwala na przesłanie sygnałów od wzorców atomowych do punktu odbioru bez zauważalnej straty jakości sygnałów czasu i częstotliwości.

16. Usługa „Plikomat” (od 2017)
Usługa polega na bezpiecznym przesyłaniu plików nie mieszczących się w standardowej wiadomości poczty użytkownikom posiadającym konto poczty elektronicznej w MSK LODMAN. Pliki (bez ograniczeń wielkości) mogą być wysyłane oraz odbierane również od osób nie posiadających konta w systemie pocztowym LODMAN, dzięki zaproszeniu wysłanemu od użytkownika poczty MSK LODMAN w postaci „żetonu”, którego ważność wynosi 10 dni. Usługa dostępna jest na stronie: https://plikomat.man.lodz.pl.

17. Usługa BOX (od 2018)
Usługa umożliwia bezpieczne współdzielenie zasobów (praca grupowa w zakresie edycji dokumentów, wymiany zdjęć, materiałów wideo, współdzielenie danych wejściowych i wyników dla obliczeń) w oparciu o chmurę prywatną zbudowaną w zasobach akademickiej sieci PIONIER. Funkcjonalnie odpowiada usłudze DropBOX. Usługa dostępna jest pod adresem https://box.pionier.net.pl dla wszystkich abonentów LODMAN. Nie wymaga podawania odrębnych danych identyfikacyjnych. Uwierzytelnienie użytkownika odbywa się przez tzw. "logowanie federacyjne" dostępne dla wszystkich abonentów sieci LODMAN.

18. Usługa "Grupomat" (od 2020)
Usługa jest rozwiązaniem, które z powodzeniem można wykorzystać przy pracy zdalnej (czat, wideokonferencje, udostępnianie plików w chmurze). Usługa jest dostępna dla posiadaczy kont pocztowych w MSK LODMAN. Usługa dostępna jest pod adresem https://grupomat.man.lodz.pl

19. Usługa eduGAIN (od 2021)
Usługa umożliwiająca federacyjne logowanie do portali obsługujących program Erazmus+.